daytrangdiem.com.vn  

Giới thiệu VietBeauty - Academy Dạy trang điểm Makeup
Chuyên gia Hong Kong của VietBeauty Dạy vẽ móng nghệ thuật
Hình ảnh tổng hợp VietBeauty - Academy Dạy tạo mẫu tóc Hair Design
Giải thưởng VietBeauty - Academy Dạy chăm sóc da - Spa
Lưu bút cảm ơn của học viên Dạy phun xăm thẩm mỹ
Các hoạt động từ thiện Dạy xăm hình nghệ thuật Tattoo

GIỚI THIỆU  » HÌNH ẢNH VIETBEAUTY ACADEMY

Hợp tác quốc tế ngành Nail với TNail Academy Hong Kong

 

Vietbeauty - Academy hợp tác với CMM - Academy HongKong

 

VietBeauty Academy hợp tác với Trung tâm BoB Makeup Training

Hợp tác quốc tế ngành Nail với TNail Academy Hong Kong

 

Vietbeauty - Academy hợp tác với CMM - Academy HongKong

 

VietBeauty Academy hợp tác với Trung tâm BoB Makeup Training

HÌNH ẢNH  » LỚP VẼ MÓNG NAIL ART

Lớp Vẽ móng nghệ thuật tốt nghiệp ra trường 2014

 

Hình ảnh lớp vẽ móng nghệ thuật 2014

 

Hình ảnh lớp học vẽ móng nghệ thuật 2013

Lớp Vẽ móng nghệ thuật tốt nghiệp ra trường 2014

 

Hình ảnh lớp vẽ móng nghệ thuật 2014

 

Hình ảnh lớp học vẽ móng nghệ thuật 2013

HÌNH ẢNH  » LỚP CHĂM SÓC DA - SPA

Hình ảnh lớp Chăm sóc da spa tốt nghiệp ra trường 2014

 

Lớp chăm sóc da Spa tháng 5 - 2014

 

Lớp chăm sóc da Spa làm bài thi tháng 4-2014

Hình ảnh lớp Chăm sóc da spa tốt nghiệp ra trường 2014

 

Lớp chăm sóc da Spa tháng 5 - 2014

 

Lớp chăm sóc da Spa làm bài thi tháng 4-2014

HÌNH ẢNH  » LỚP PHUN XĂM THẨM MỸ

Lớp phun xăm thẩm mỹ tốt nghiệp ra trường

 

Học sinh lớp phun xăm thẩm mỹ thực hành trên mẫu thật

 

Hình ảnh lớp thực hành xóa xăm bằng máy lazer

Lớp phun xăm thẩm mỹ tốt nghiệp ra trường

 

Học sinh lớp phun xăm thẩm mỹ thực hành trên mẫu thật

 

Hình ảnh lớp thực hành xóa xăm bằng máy lazer

HÌNH ẢNH  » HÌNH ẢNH LỚP XĂM HÌNH TATTOO

Hình ảnh tổng hợp lớp xăm hình nghệ thuật Tattoo

 

Hình ảnh các lớp tốt nghiệp ra trường

 

Lớp xăm hình nghệ thuật chụp lưu niệm

Hình ảnh tổng hợp lớp xăm hình nghệ thuật Tattoo

 

Hình ảnh các lớp tốt nghiệp ra trường

 

Lớp xăm hình nghệ thuật chụp lưu niệm

HÌNH ẢNH  » LỚP TẠO MẪU TÓC HAIR DESIGN

Lớp Tạo mẫu tóc tốt nghiệp ra trường 2014

 

Hình ảnh lớp tạo mẫu tóc Hair Design A28, A29, A30

 

Giờ học lý thuyết lớp tạo mẫu tóc Hair Design

Lớp Tạo mẫu tóc tốt nghiệp ra trường 2014

 

Hình ảnh lớp tạo mẫu tóc Hair Design A28, A29, A30

 

Giờ học lý thuyết lớp tạo mẫu tóc Hair Design

HÌNH ẢNH  » LỚP TRANG ĐIỂM MAKEUP

Hình ảnh lớp trang điểm tại nhà mới số 68/73 Nguyễn Trãi

 

Lớp trang điểm chuyên nghiệp tốt nghiệp ra trường 2014

 

Lớp trang điểm makeup cho mẫu thời trang 6.AM vào hè với Summer Flying with NINI Nguyễn 2014

Hình ảnh lớp trang điểm tại nhà mới số 68/73 Nguyễn Trãi

 

Lớp trang điểm chuyên nghiệp tốt nghiệp ra trường 2014

 

Lớp trang điểm makeup cho mẫu thời trang 6.AM vào hè với Summer Flying with NINI Nguyễn 2014

HỌC VIỆN DẠY LÀM ĐẸP HONGKONG - VIỆT NAM "VIETBEAUTY - ACADEMY"

Địa chỉ : Số 53 - Ngõ 73 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Web: http://www.vietbeauty.edu.vn/ - http://nailviet.com.vn/

Tel: 0904040888 - 0901788588 - 04.35682225 - 04.35775566 | Email: vietbeauty68@gmail.com

Thiết kế WEB & SEO : Trần Mạnh Cường - 0913039399