VietBeauty Academy

Bảo hộ thương hiệu VietBeauty

Bảo hộ thương hiệu VietBeauty Academy cho công ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Nail Việt

* Ngày 11/10/2013 Bộ Khoa Học và Công Nghệ - Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu số: 214190, theo Quyết định số: 57118/QH-SHTT. Nội dung là bảo hộ thương hiệu và nhãn hiệu VietBeauty Academy là thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nail Việt:

* Thương hiệu VietBeauty Academy sẽ là đại diện về thương hiệu cho Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nail Việt trong hoạt động kinh doanh và dạy nghề

- Bộ Khoa Học và Công Nghệ - Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu VietBeauty Academy của Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nail Việt
- Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu số: 214190.
- Quyết định số: 57118/QH-SHTT, ngày 11-10-2013
- Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn ( đã gia hạn bảo hộ năm 2022)


Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu | VietBeauty Academy

Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu | VietBeauty Academy

Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu | VietBeauty Academy

Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu | VietBeauty Academy

 
Đăng ký thêm mã bảo hộ nhóm 41 cho nhẵn hiệu VietBeauty Academy:
 
Đăng ký thêm mã bảo hộ nhóm 41 cho nhẵn hiệu VietBeauty Academy

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN