VietBeauty Academy

Giấy phép hoạt động GDNN

Căn cứ vào công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức giáo dục nghề nghiệp; Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Nail Việt báo cáo công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Báo cáo các điều kiện: ( CSVC - TBĐT, DCĐT - Nhà giáo); ( tất cả đã gửi lên Sở LĐTBXH - HN)
2. Chương trình đào tao: ( tất cả đã gửi lên Sở LĐTBXH - HN)
- Chương trình đào tạo chăm sóc da
- Chương trình đào tạo nối mi
- Chương trình đào tạo phun thêu thẩm mỹ
- Chương trình đào tạo trang điểm
- Chương trình đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 03/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH, do Sở LĐTBXH cấp ngày 18/1/2023 thay thế cho Giấy phép hoạt động dạy nghề Số 07/2015/CNĐKHĐ - SLĐTBXH và Chứng nhận số 09/CNĐKHD - SLĐTBXH ngày 15-4-2013.

Cho phép Công ty Thương Mại và Dịch vụ Nail Việt - VietBeauty Academy có thể đào tạo các ngành nghề hệ sơ cấp nghề sau:

  1. Chăm sóc da
  2. Vẽ móng nghệ thuật
  3. Trang điểm
  4. Phun thêu thẩm mỹ
  5. Nối mi
  6. Các bộ môn đào tạo ngắn hạn thường xuyên khác báo cáo Sở LĐTBXH

Giấy phép hoạt động GDNN của VietBeauty Academy do Sở LĐTBXH cấp số 03/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

Giấy phép hoạt động GDNN của VietBeauty Academy do Sở LĐTBXH cấp số 03/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN