VietBeauty Academy

Tầm nhìn Sứ mệnh Giá trị

Tầm nhìn và sứ mệnh của VietBeauty Academy
 

Tầm nhìn của VietBeauty

  • Phát triển VietBeauty thành Học viện đào tạo thẩm mỹ Quốc tế số 1 Việt Nam và trong khu vực. Đưa thương hiệu VietBeauty hòa nhập Quốc tế ngành làm đẹp.

VietBeauty Academy là thành viên của Tập đoàn đào tạo và thẩm định liệu pháp quốc tế ITEC

VietBeauty Academy là thành viên của Tập đoàn đào tạo và thẩm định liệu pháp quốc tế ITEC
 
VietBeauty Academy đại diện cho Việt Nam là Phó chủ tịch của Liên Đoàn làm đẹp Châu Á

VietBeauty Academy đại diện cho Việt Nam là Phó chủ tịch của Liên Đoàn làm đẹp Châu Á

VietBeauty Academy là thành viên của hiệp hội làm đẹp Quốc tế do IHO Hàn Quốc và IBHGU Hong Kong đứng đầu

VietBeauty Academy là thành viên của hiệp hội làm đẹp quốc tế
 

Sứ mệnh của VietBeauty

  • VietBeauty đào tạo ra hàng triệu những Tinh Hoa trong ngành làm đẹp spa thẩm mỹ để mang lại sức khỏe - sắc đẹp - hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người.
 
VietBeauty đào tạo ra những Tinh Hoa, những Ngôi Sao thành công trong ngành làm đẹp spa thẩm mỹ để mang lại sức khỏe sắc đẹp và hạnh phúc thịnh vượng cho mọi người.
 

Giá trị cốt lõi của VietBeauty

"TÂM - SÁNG - NHÂN - TÍN - CHUNG - KỶ - TINH - TIẾN"

=> TÂM: VietBeauty đặt chữ TÂM làm nền tảng quan trọng nhất trong việc đào tạo, kinh doanh nghề làm đẹp, lấy học viên là trọng tâm là nền móng trong việc đào tạo.

=> SÁNG: VietBeauty luôn phát huy sáng tạo và đổi mới trong phương pháp dạy học và kinh doanh

=> NHÂN: VietBeauty xây dựng mối quan hệ với đối tác, học viên, khách hàng và cán bộ nhân viên bằng tinh thần nhân văn, thân ái và yêu thương.

=> TÍN: VietBeauty bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của mình với đối tác, học viên và khách hàng

=> CHUNG: VietBeauty chung sức, chung ý tưởng trong mọi chiến lược hoạt động kinh doanh.

=> KỶ: VietBeauty lấy kỷ luật làm ngọn hải đăng đưa con thuyền VietBeauty ra biển lớn. Tinh thần kỷ luật, con người kỷ luật, công việc kỷ luật.

=> TINH: Đội ngũ nhân viên, giảng viên tinh hoa, phương pháp dạy học tinh gọn.

=> TIẾN: VietBeauty luôn cải tiến và up date các công nghệ mới nhất

Tầm nhìn và sứ mệnh Giá trị cốt lõi của VietBeauty Academy

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN