VietBeauty Academy

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Chúc mừng cô học trò ưu tú Bác Sỹ Hoàng Yến đã hoàn thành các khoá học tại VietBeauty Academy. Và Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến ra đời trên ngôi nhà 5 tầng mặt bằng 200m2 tại Thành Phố Thanh Hoá.

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá
Chúc mừng cô học trò ưu tú Bác Sỹ Hoàng Yến đã hoàn thành các khoá học tại VietBeauty Academy

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá
Tầng 1 là Reception và phòng thăm khám Bác Sỹ, phòng họp, đào tạo Training…

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá
Tầng 2 làm đẹp cận xâm lấn, khu làm đẹp máy móc công nghệ cao hiện đại bao gồm laser pico sure, laser C02, máy triệt lông, giảm béo …

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá
Tầng 3 là khu chăm sóc sức khoẻ vùng đầu và khu xông khô xông ướt, massage body …
 
Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá và các tỉnh lân cận.

Một số hình ảnh của Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến: 
 
Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá

Viện Thẩm Mỹ Hoàng Yến hứa hẹn là địa chỉ làm đẹp cho người dân TP Thanh Hoá
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN