VietBeauty Academy

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ


Tại Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty, học viên được học tất cả các công nghệ phun thêu thẩm mỹ Hàn Quốc mới nhất hiện nay như, phun tán bột, dệt sợi 3D, 6D, kỹ thuật điêu khắc 3D, 6D, mí tròng, mí ẩn, kỹ thuật phun môi collagen, trái tim, pha lê, xí muội, học cách pha mực, ử tê, chỉnh sửa

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

Buổi học đầu Đông lớp Phun Xăm Thẩm Mỹ

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN