VietBeauty Academy

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông


Chiều ngày 09/04/2016, Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đã tổ chức sự kiện vẽ móng, trang điểm miễn phí cho bản thân và cộng đồng với chương trình : Trải Nghiệm Phim Hay - Rinh Ngay Nail + Makeup tại CGV Hà Đông - Hà Nội. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp và đón nhận được sự hài lòng từ khách hàng tại đây.

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông

Chương trình vẽ móng và trang điểm miễn phí tại CGV Hà Đông
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN