VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy


 

Ngày 10-9 vừa qua, VietBeauty Academy cùng với chuyên gia hàng đầu HÀN QUỐC - CHOI MIN JUNG tổ chức khóa: " Đào tạo công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn quốc 2018 ", thu hút đông đảo học viên đã và đang theo học tại học viện tham dự.

Học viện Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế Vietbeauty Academy luôn quan tâm việc ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo. Nhà trường cũng mong muốn trợ giúp học viên có những kỹ năng và sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách hàng. Việc cập nhật những công nghệ mới và an toàn là tiêu chí của học viện trong ứng dụng công nghệ.

 
Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
Buổi đào tạo thu hút đông đảo học viên đã và đang theo học tại học viện tham dự.

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
BLD Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty cùng các chuyên gia Hàn Quốc

Với sự biến đổi không ngừng của công nghệ Phun xăm thẩm mỹ từ tất cả các nước trên thế giới và đặc biệt từ Hàn Quốc, chỉ cần chậm thông tin trong thời gian ngắn là có thể bạn đã trở thành phiên bản lỗi thời. Để cập nhật các xu hướng trong ngành phun xăm thẩm mỹ sắp tới Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty luôn luôn tìm tòi và cập nhật những công nghệ mới nhất, kịp thời nhất cho tất cả các học viên.
 
Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
CEO Nguyễn Kim Oanh - CTHĐQT Vietbeauty Academy người luôn tâm huyết tìm hướng đi mới cho ngành làm đẹp 

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
Chuyên gia Hàn Quốc - giới thiệu công nghệ Phun xăm mới nhất, sản phẩm mới của hãng

Các công nghệ diễn ra trong buổi hội thảo dành cho các bạn học viên của VietBeauty hôm nay gồm:
 
  • Peeling gel testering.
  • EMBO technique.
  • Spin needle technique.
  • Cell line color Booster skill.
  • Lip bubble skill
  • KISSUM technique.
  • KOREA Beauty skill Knowhow.
Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
Chuyên gia Choi Min Jung thực hiện công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy

Công nghệ Phun xăm mới nhất Hàn Quốc 2018 độc quyền tại VietBeauty Academy
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN