VietBeauty Academy

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ


Ngày 4-11-2016, VietBeauty Academy hợp tác với Công ty Trung Mỹ tổ chức chương trình đào tạo thường niên cập nhật các công nghệ cao tiến tiến trong Spa thẩm mỹ, chương trình lần này là "Các công nghệ giảm béo hiện nay trên thế giới".
* Kết quả học viên hiểu được các công nghệ giảm béo phổ biến và hiện đại nhất hiện nay như :

  • RF (có thể kết hợp Cavitation)
  • Cryolipolysis
  • HIFU
Học viên được trải nghiệm thực tế các công nghệ trên trên các máy công nghệ cao khác nhau
Đặc biệt học viên trải nghiệm 2 dòng máy công nghệ giảm béo mới nhất hiện nay là máy : ENDYMED PRO & ENDYMED PURE của Mỹ, Công nghệ 3 Deep vượt trội sử dụng năng lượng RF đa luồng cho hiệu quả tốt nhất hiện nay.

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

Hội Thảo Giới Thiệu Thiết Bị Spa Trung Mỹ

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN