VietBeauty Academy

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017


Kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành Trang điểm makeup diễn ra vào tháng 1-2017, trong không khí nghiêm túc. Dù đây là kỳ thi tốt nghiệp, đòi hỏi các bạn học viên phải học và nắm bắt chuyên nghiệp các kỹ năng nghề thật tốt. 
Bài thi bao gồm 2 phần :
- Trang điểm cô dâu
- Trang điểm ấn tượng
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại của kỳ thi tốt nghiệp :

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017

Kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên nghành Trang điểm-Makeup tháng 1-2017
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN