VietBeauty Academy

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp


Là một người yêu mến ngành cắt tóc, hay đến Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc tế VietBeauty, tại đây bạn sẽ được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Thực hành trực tiếp trên các manocanh cho đến những buổi cắt tóc thực tế vô cùng thú vị. Với nhiều khóa học tạo mẫu tóc : cắt tạo mẫu tóc nam nữ, gội đầu thợ phụ, chuyên hóa chất uốn nhuộm, cắt tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, nâng cao tạo mẫu tóc vào quản lý salon.

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp

Một buổi học lớp tạo mẫu Tóc chuyên nghiệp


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN