VietBeauty Academy

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất


Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất
Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - Chào mừng năm mới 2019

Vừa qua 04/01/2019, Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế VietBeauty tổ chức cuộc thi với tên gọi “ Ngày hội phun thêu VietBeauty Academy”. Với không gian ấm cúng, các giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh có bài thi xuất sắc nhất.
 
Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất
Với không gian ấm cúng, chuyên nghiệp

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất
Các giám khảo công minh đã chọn ra 10 thí sinh có bài thi xuất sắc nhất.


Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Tham gia vào hội thi phun thêu cũng giúp các thí sinh đã nhận ra được điểm yếu của bản thân, nhận ra được những điểm mình cần khắc phục, cần luyện tập để tay nghề ngày càng hoàn hảo và điêu luyện hơn nữa.
Cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi, gặp gỡ trao đổi kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

 
Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất
Ngày hội Phun thêu VietBeauty - sân chơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Một số hình ảnh ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty:
 
Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

Ngày hội Phun thêu thẩm mỹ VietBeauty - nơi giao lưu chia sẻ kỹ thuật Phun thêu thẩm mỹ mới nhất

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN