VietBeauty Academy

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu về ngành công nghệ làm đẹp, thẩm mỹ hiện nay trên thế giới. Đất nước này trong vài năm ngắn ngủi đã vươn mình trở thành biểu tượng về sắc đẹp mới khiến người người, nhà nhà trên hầu khắp các quốc gia muốn được phẫu thuật thẩm mỹ để giống người Hàn.

Ngày 13/10/2018, Team VietBeauty tham dự Chương trình tài năng ngành thẩm mỹ lần thứ 13 tại Hàn Quốc. Các giám khảo Việt Nam cùng giám khảo các nước quy tụ tại Đài truyền hình KBS Koreal để giúp BTC chấm thi cho các em, sự chuyên nghiệp của đội ngũ BGK đã giúp cho Chương trình Tìm kiếm tài năng nghề làm đẹp Hàn Quốc thành công ngoài mong đợi.

 
Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Cuộc thi nghề làm đẹp Hàn Quốc lần thứ 13 | VietBeauty Academy

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Team VietBeauty tham dự cuộc thi nghề làm đẹp Hàn Quốc lần thứ 13 | VietBeauty Academy

Các giáo viên của VietBeauty cũng được vinh dự đứng trong hàng ngũ BGK Hàn Quốc lần này. Với kinh nghiệm về chuyên môn cũng như kinh nghiệm chấm thi nhiều cuộc thi trong & ngoài nước, các giáo viên VietBeauty đã mang lại kết quả công tâm nhất cho thí sinh tham dự.
 
Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Giảng viên của VietBeauty vinh dự đứng trong hàng ngũ BGK Hàn Quốc lần này

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Giảng viên VietBeauty - BGK bộ môn Trang điểm tại cuộc thi

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Giảng viên Diệp Minh Phương - BGK bộ môn Chăm sóc da spa

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Giảng viên Bùi Thu Thủy - BGK bộ môn Chăm sóc móng

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Giảng viên Thanh Huyền (trái), Hồng Hạnh (phải) - BGK bộ môn Nối mi

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Các giám khảo VietBeauty cùng giám khảo các nước quy tụ tại Đài truyền hình KBS Koreal

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc
Cuộc thi quy tụ hàng ngàn thi sinh từ các nước tới tham dự

Một số hình ảnh cuộc thi nghề làm đẹp thẩm mỹ Hàn Quốc lần thứ 13:
 
Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

Team VietBeauty tham dự chương trình tài năng ngành thẩm mỹ thứ 13 tại Hàn Quốc

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN