VietBeauty Academy

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017


Hình ảnh tốt nghiệp tháng 10/2017, học viên lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty.

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017
Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017 | VietBeauty Academy

 
Từ đây, các bạn chính thức mang những kiến thức, kỹ năng mà VietBeauty đã trang bị trong suốt quãng thời gian học tập để bước vào một con đường mới - con đường tạo dựng sự nghiệp.
Cảm ơn các em đã lựa chọn VietBeauty Academy để học nghề, chúc cho các bạn luôn đủ tài năng, tự tin và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường của mình.

 
Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017

Tốt nghiệp lớp Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp tháng 10-2017


HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ QUỐC TẾ VIETBEAUTY
Điện thoại: 090.40.40.888 - 090.40.40.999 - 04.3568.2225 (24/24)
Địa chỉ: Trụ sở chính Số 58, Ngõ 73 Nguyễn Trãi - Hà Nội
Youtube: https://www.youtube.com/
Fanpage : Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty Academy
https://www.facebook.com/hocviendaotaothammyquoctevietbeautyacademy 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN