VietBeauty Academy

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến


Sau 2 ngày 11-12/4/2016 được trải nghiệm cùng với chuyên gia về ngành tóc Đức Tiến, các bạn học viên tại Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế đã tích lũy đc thêm rất nhiều kinh nghiệm về ngành tóc nói chung và kĩ năng cắt, nhuộm, uốn nói riêng. Kết thúc chương trình, với sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học viên là động lực để buổi học trở nên thành công và ý nghĩa.

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

Training cắt nhuộm uốn cùng nhà tạo mẫu tóc Đức Tiến

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN