VietBeauty Academy

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12


Hình ảnh tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc  tháng 12 - 2016, tại Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Viebeauty Academy. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trao bằng tốt nghiệp. Với các kiến thức đã được đào tạo, sẽ là tiền đề cơ bản nhất để các bạn học viên tự tin hơn trong con đường sự nghiệp của mình.
Chúc các bạn thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp mà các bạn đã chọn !!!

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12
Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12

Trao bằng tốt nghiệp lớp tạo mẫu Tóc tháng 12


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN