VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 ấm áp và ý nghĩa

 

Chương trình giáng sinh được BGĐ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty tổ chức cho các con và cán bộ nhân viên một ngày Giáng Sinh vô cùng ý nghĩa, giúp mọi người sát lại gần nhau, giao lưu và trò chuyện sau một năm học tập và làm việc căng thẳng.
 

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

Ông già Noel cưỡi xe điện đi phát quà | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy


VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

VietBeauty Academy tổ chức Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày Giáng Sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy

Chương trình văn nghệ ngày giáng sinh 2015 | VietBeauty Academy
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN